Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2016 Brf StudioApt 46

Protokoll Extra Stämma den 9/11 2016

protokoll 20161109

Ny störningsjour på Rådmansgatan 46

Info boende R46

Till boende på Rådmansgatan 46
Fastigheten är ansluten till Svenska Störningsjouren.

Vid störningar eller andra trygghetsproblem inom fastigheten kontaktar du vår larmcentral där du har tillgång till professionell hjälp av våra störningsombudsmän/väktare som skyndsamt kommer på plats.
Alla uppgifter du lämnar är givetvis sekretesskyddade och lämnas inte ut.
Störningsjouren är öppen:
söndag-torsdag mellan kl. 20:00 – 03:00
fredag-lördag mellan kl. 20:00 – 04:00
Tel. larmcentral 08-568 214 00
Om du behöver komma i kontakt med oss eller har frågor som inte är akuta kontaktar du oss lättast under kontorstid på tel. 08-645 00 35 eller via e-post: info@storningsjouren.se
Med vänlig hälsning
Svenska Störningsjouren

Stämmoprotokoll 2016

stammoprotokoll-brf-studioapt-46-2016

Portkod

Hej! På grund av för stor spridning av portkoden har Alin & Hedenlund FFAB på uppdrag av styrelsen tagit bort koden tillsvidare. Om man behöver ytterligare inpasseringsbrickor är man välkommen att beställa det på info@ah.se. Med vänliga hälsningar Alin & Hedenlund FFAB

Årsredovisning och stämma för 2014

Varmt välkommen till ordinarie föreningsstämma, Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 18.00 Lokal: Nya Kyrkan, Tegnérlunden 7 Efter stämman serveras middagsbuffé.   ÅR 2014 Brf StudioApt 46

Årsredovisning och stämma för 2012

Årstämman avlöpte under festliga former nere på Lobby och var välbesökt, vilket är väldigt positivt.
Själva årsredovisningen avsåg 2012 då föreningen i och för sig var bildad men utan att några lägenheter ännu hade sålts.
Stämman godkände redovisningen som finns bilagd här tillsammans med stämmoprotokollet. Mer väsentligt än de siffror som vavsåg 2012, var halvårsrapporten fram till 2013-06-30. Denna stämmer i all väsentlighet med det som beskrivits i den ekonomiska planen.
Värt att notera är att styrelsen nu också börjar besättas av mäniskor som bor i huset, till ledamot valdes Carolina Böhme samt som revisorssuppleant Panos Matiakis som bägge bor på Rådmansgatan.

Felanmälan

Föreningens formulär för bl.a. felanmälan på hemsidan har blivit spam-attackerad och ligger tillfälligt nere.
Gå direkt till förvaltningens formulär om du vill felanmäla – här är länken:
Felanmälan