Ny störningsjour på Rådmansgatan 46

Info boende R46

Till boende på Rådmansgatan 46
Fastigheten är ansluten till Svenska Störningsjouren.

Vid störningar eller andra trygghetsproblem inom fastigheten kontaktar du vår larmcentral där du har tillgång till professionell hjälp av våra störningsombudsmän/väktare som skyndsamt kommer på plats.
Alla uppgifter du lämnar är givetvis sekretesskyddade och lämnas inte ut.
Störningsjouren är öppen:
söndag-torsdag mellan kl. 20:00 – 03:00
fredag-lördag mellan kl. 20:00 – 04:00
Tel. larmcentral 08-568 214 00
Om du behöver komma i kontakt med oss eller har frågor som inte är akuta kontaktar du oss lättast under kontorstid på tel. 08-645 00 35 eller via e-post: info@storningsjouren.se
Med vänlig hälsning
Svenska Störningsjouren