Vanliga frågor

MÄKLARINFO BRF StudioApt. 46
Föreningens ekonomiska och tekniska förvaltare är SBC. Där finns det en mäklartjänst som medlemsansökan ska skickas till https://www.sbc.se/kontakt/maklarservice/

Fastighetsinformation

 • BRF StudioApt. 46
 • Org.Nr: 769619-1613
 • Registreringsdatum: 2012-12-20
 • Fastighetsbeteckning: SJÖRÅEN 24
 • Adress: Rådmansgatan 46, 113 57 Stockholm (Garageentré Döbelnsgatan 39)
 • Ägande: Föreningen äger marken.
 • Byggår: 1957
 • Ombyggnadsår: 2012
 • Uppvärmning: Fjärrvärme
 • Ventilation: FTX-ventilation i lägenheter på våning 6TR. Mekanisk frånluft på övriga plan.
 • Energiklass: Energiklass E, 115 kWh/m² och år
 • Antal lägenheter: 63 st om sammanlagt 2 159 kvm bostadsyta.
 • Antal lokaler: 3 st om sammanlagt 794 kvm lokalyta.

Är föreningen ett äkta privatbostadsföretag?
Ja.

Accepteras juridisk person vid förvärv av bostad?
Nej. Detta pga. risk för att föreningens skattemässiga ställning som äkta privatbostadsföretag kan äventyras.

Godkänner föreningen delat ägande?
Ja. Minsta ägarandel för den boende är 10 %.

Pantsättning och överlåtelseavgift
Pantsättningsavgiften är 1 % av det prisbasbelopp (PBB) som gäller för tidpunkten för överlåtelsen. Denna betalas av pantsättaren (köparen)

Överlåtelseavgiften är 2,5 % av det prisbasbelopp (PBB) som gäller för tidpunkten för överlåtelsen. Denna avgift betalas av förvärvaren (köparen).

Andrahandsuthyrning

 • Styrelsen bedömer alla ansökningar om andrahandsuthyrning individuellt.
 • Medlemmen får endast söka om ett år åt gången, många förlänger sin uthyrning.
 • Medlemmen behöver även ange en anledning till uthyrningen.
 • Vid särskilda skäl kan andrahandsuthyrning nekas.
 • En ansökan måste alltid skickas och godkännas av styrelsen i god tid innan uthyrningen.
 • Ansökan ska alltid skickas med en kontraktförslag.
 • Föreningen tar ut en andrahands avgift om 10 % av prisbasbeloppet som gäller vid tidpunkten för ansökan.
 • Det är för närvarande inte tillåtet att hyra ut via förmedlare som tex AirBnB eller till juridisk person.
 • Styrelsen strävar efter att den som nyttjar lägenheten känner ett ansvar för sitt boende och huset och därför resonerar styrelsen att en längre uthyrning ger detta.

Förvaltning
Ekonomisk och teknisk förvaltning sköts av SBC.

Har ni några planerade förändringar av månadsavgiften?
På grund av en tidigare lokalhyresgästs konkurs i mars 2021 uteblev en betydande andel av föreningens intäkter. För att täcka upp detta inkomstbortfall höjdes avgiften med 100% den 2021-06-01. Därefter följde en sänkning om 10% fr.o.m. 2022-01-01.

Sedan dess har de tomställda lokalerna fått nya hyresgäster, föreningen har bytt förvaltare samt lagt om lånen. Från och med 2022-07-01 sänks avgiften med ytterligare 30%. Lokalerna är nu uthyrda och vi föreningen har också lagt om lånen vilket möjliggör en mer långsiktig strategi.

Utförda renoveringar

 • (2022) Utbyte av trasig utgående avloppsledning.
 • (2018) Plåtinklädnad sockel innergård mot lägenheter.
 • (2015) Postboxar utbytta. Bilhissen moderniserats och automatiserats.
 • (2012) Ombyggnad vån 2-6 Tr: Nytt tak, nya fönster och balkongdörrar, trapphusrenovering, ny hiss, brandskyddsåtgärder, tvättstugor vån. 4-5 Tr, ny ventilation mm
 • (1998) Ombyggnad lägenheter vån 1 Tr

Har ni några planerade renoveringar?
Föreningen upprättade en Underhållsplan i december 2021 som uppdateras löpande. Under 2022 kommer vi reparera fasadskador på innergården. Utöver detta kommer vi också att genomföra en del mindre åtgärder. Föreningen har likvida medel till dessa åtgärder.

Vid ombyggnationen 2012 byttes alla stammar från våning 3-6TR, samt utgående avloppsledning. Under 2022 ska vi inventera resterande status på resterande avloppsrör. Vid en eventuell renovering av badrum och kök är det viktigt att föreningen ges tillfälle att inspektera befintliga installationer, och att du som medlem byter ut de avloppsinstallationer som gjuts in i golvet. Stamspolning genomförs regelbundet enligt underhållsplan.

Vad ingår i månadsavgiften?
Värme och vatten samt bredband (100/10) och Digitalt TV-basutbud via Tele2 (f.d. ComHem)

Hushållsel
För lägenheter på vån 3-6TR har föreningen tecknat gruppavtal med elleverantör, och denna kostnad debiteras i efterhand via din avgiftsavi. För övriga lägenheter ansvarar medlemmen själv för att teckna abonnemang via valfri elleverantör. Nätägare är Ellevio.

Parkering och garage
Tillstånd för boendeparkering på gatan ansöks via Stockholm Parkering.

 • Föreningen har 12 egna garageplatser i huset som angörs via bilhiss
 • Boende i huset har förtur
 • För tillfället finns inga lediga platser
 • Ej laddbox för elbil

Vilka gemensamhetsutrymmen och funktioner finns i huset?

 • Innergård: Allmän gård med trädäck.
 • Gemensam takterrass: En mindre takterrass som för tillfället är avstängd pga renovering.
 • Tvättstuga:
  1. En större tvättstuga i källarplan för alla medlemmar.
  2. Boende på våning 3+4 trappor har tillträde till en mindre tvättstuga på våning 4TR
  3. Boende på våning 5+6 trappor har tillträde till en mindre tvättstuga på våning 5TR.
 • Lägenhetsförråd: Troaxförråd i källare.
 • Hushållssopor: Via sopnedkast i trapphus
 • Grovsoprum: Tillfälligt avstängt.
 • Barnvagnsrum: Nej
 • Cykelrum: Nej
 • Övernattningsrum: Nej